Revize prostředků osobního zajištění proti pádu z výšky nebo do volné hloubky.

Právní úprava:

Výrobce prostředků OOPP v návodu k použití klade požadavek na provádění revizí, všechny prostředky OOPP se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována dle ČSN EN 365.

Výsledky revizí na všech prostředcích OOPP jsou jedním z prvních dokumentů, které jsou vyžadovány  k předložení při kontrolách bezpečnosti příslušnými úřady, v průběhu auditů, zodpovědnosti společnosti a profesionality.

Provádění revizí:

Revize prostředků OOPP smí provádět pouze osoba odborně způsobilá, které bylo vydáno výrobcem nebo dovozcem na základě ČSN EN 365 odst. 2.1 písmena m „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky které dodávají na trh“.

Oprávnění se uděluje na základě odborného vyškolení výrobcem. Toto oprávnění je vystavováno na jméno a je nepřenosné.

Revize prostředků OOPP provádí oprávněný revizní technik podle metodiky stanovené příslušným výrobcem, který pověřeného technika  k revizní činnosti vyškolil a pověřil.

Předání prostředků OOPP k revizi:

Z důvodů zpřísnění revizní metodiky, se revize provádějí v sídle provozovny „ Skalice 363, 738 01 Frýdek Místek 1“.

Předání prostředků OOPP - po předchozí telefonické dohodě s revizním technikem je možné prostředky OOPP  zaslat:, poštou, zásilkovou službou, přepravní společností, převzetí prostředků OOPP revizním technikem u uživatele, nebo osobně předat v sídle provozovny Skalice 363, 738 01 Frýdek Místek 1.

Délka trvání revize:

Revize je obvykle hotova do tří – čtyř dnů, dále se musí započítat doba přepravy k uživateli.

Požadavky na prostředky OOPP určené k revizi:

Prostředky OOPP určené k revizi musí splňovat níže uvedené podmínky,

-          přiložený evidenční list

-          přiložený deník použití – základní informace o použití

-          předání prostředků v čistém stavu

Při provedení revize s negativním posudkem (doporučením k vyřazení) zůstávají uvedené ceníky v platnosti – uživatel/majitel uhradí za revizi prostředků OOPP, který nemůže dále používat.

Výstupem revize:

Zapsání stavu daného prostředků OOPP do Evidenčního listu a vystavení Protokolu o vykonané preventivní periodické prohlídce, stavu prostředků OOPP.

Platnost revize:

Všechny revize s kladným posudkem zapsaným v Evidenčním listu a ve vystaveném Protokolu mají platnost 12 měsíců.

Během této doby má uživatel garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti garantované výrobcem.

V případě mimořádné události – těžký pád, nebo porušení návodu k použití, je nutné doručit prostředek OOPP opět k revizi a to i v případě, že termín 12ti měsíců nebyl dosažen.

V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné škody vzniklé poškozeným prostředkem OOPP.