Nabízíme

 


Široký sortiment bezpečnostního vybavení včetně špičkových atestovaných bezpečnostních postrojů,  další vybavení speciální technikou pro tuto činnost. Spolupracujeme s tuzemskými a zahraničními výrobci a dodavateli.

Konzultační činnost s poradenstvím v daných oborech, při kterých je kladený důraz na bezpečnost práce.

Prodej technických pomůcek OOPP – vybavení, prostředků osobního zajištění, dle příslušných ČSN EN.

Komplexní výukový a školící program spolu s praktickým výcvikem tématicky zaměřeným na provádění pracovních a speciálních činností, které jsou realizovány ve výškách a nad volnou hloubkou s použitím lanové techniky. Součást školení, vypracování dokumentace o školení - osnova, tématický plán, testy, osvědčení.

Výuku, školení zaměstnanců, dle Nařízení vlády 362/2005 Sb. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES, provádí, instruktor prací ve výškách.


Kontrolní  a  revizní  činnost  prostředků  osobního  zajištění,   která   je  ve   smyslu  ČSN EN 365, provádí, osoba pověřená výrobcem, nebo výhradním dovozcem pro Č.R.