ČASOVÝ ROZVRH NABÍZENÝCH SLUŽEB

 (platnost do 30. prosince 2021)

Časové rozvržení  nabízených služeb:

Konzultační a poradenská služba - podle dané pracovní problematiky     …. hod.

Komplexní školící program pro zaměstnance pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou, součást školení, vypracování dokumentace o školení (osnova, tématický plán, testy a další).

Rozsah školení - řemeslný:   používáni „Osobních Ochranných Prostředků“ pro pracovní polohování  a pracovní prostředky proti pádu z výšky bez použití lanového přístupu.                                                 

Vstupní:                                            6 - 8 hod.         
Opakovací:                                       6 - 8 hod.

Rozsah školení:   zaměstnanců pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí „Horolezecké techniky“ (speciální). Dále, zaměstnanec provádějící práci ve výškách včetně práce v lanovém přístupu.

Vstupní:                                                24 hod.                                                      Opakovací:                                             8 hod.    

Revize prostředků osobního zajištění:              samostatná příloha

Školení zaměstnanců, pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou provádí instruktor prací ve výškách v souladu s nařízením vlády čís. 362/2005 Sb.

Bezplatné poradenství po dobu platnosti osvědčení a bezplatné konzultace pro optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na vaši pracovní problematiku – zaměření.

Potřebné vybavení pro frekventanty:  

  • Psací potřeby
  • Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice
  • Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky (pokud frekventant vlastní)
  • Možnost zapůjčení cvičné výstroje, odpovídající příslušným předpisům „ČSN – EN“

Obchodním partnerům, s kterými je uzavřená Rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci   jsou poskytovány na školení,  nákup zboží a odbor. periodické prohlídky věrnostní ceny.

Cenu služeb: zašleme na požádání, dle specifikace odběratele.